fbpx

Döngü Kooperatifi

Tarımda Kadim Bilgiler, Yeni Fikirler
Sen de Katıl

Türkiye’nin AR-GE Kooperatifi

Döngü Kooperatifi; tarımsal üretimin desteklenmesi ve güçlendirilmesi, köylünün topraklarını işlemeye devam etmesi için çözümler ve modeller oluşturmayı hedefleyen bir araştırma/geliştirme kooperatifidir. Kırsaldaki kadının konumunu güçlendirmek ve kırsalda kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Ortaklarının bilgi birikimleri ve mesleki deneyimlerini kullanarak üretici, tüketici, üniversite, sanayi ve kamu işbirliğini sağlayan, adil gelir paylaşımını önemseyen, şeffaf ve hesap verebilir bir örgütlenmedir. Nitelikli, destekleyici paydaşlarımızla her aşamada siz de bizlere destek olabilirsiniz.

Sürdürülebilir

Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde tarımsal biyoçeşitliliği koruyarak üretim yaptırmak

Ar-Ge Kooperatifi

Bilgileri teknoloji ile birleştirip, araştırma ve iyileştirmelerle katma değerli ürünler geliştirmek

Katma Değer

Ortaya çıkan ana ve yan ürünlere yeni pazarlar bulunması, oluşturulması

Kadim Bilgiler

Geleneksel bilginin kayıt altına alınarak korunması, paylaşılarak çoğaltılması

Menü