fbpx

Değerlerimiz

Çevreye duyarlı olmak

İçinde yaşadığımız doğanın bilincide olup, tüm kararlarımızı bu sorumluluk ve bilinçle almak

Adil üretim ve paylaşım

Bilgi, ürün ve kazançların taraflarca adilce paylaşılmasını sağlamak, üreticinin yanında olmak

Kooperatif yaklaşım

Kooperatif kültürünü ülkemizde yaygınlaştırmak, birlikte çalışmayı, dayanışmayı ve örgütlenmeyi öğretmek

Şeffaflık ve hesap verebilirlik

Tüm çalışmalarımızda hesap verebilir ve şeffaf olmak, güven ve hesap verebilirlik kültürünü yaygınlaştırmak

Kadim bilginin kayda alınması

Kadim bilginin kayda alınıp, bilimsel çalışmalar ve yenilikçi yaklaşımlarla desteklenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi

Sürdürülebilir ilişkiler

Üretici ve alıcılar arasında sürdürülebilir ilişkilerin kurulması, adil üretimin desteklenmesi

Menü