fbpx

Döngü Kooperatifi 2 Yaşında

Döngü Kooperatifi; tarımsal üretimin desteklenmesi ve güçlendirilmesi, köylünün topraklarını işlemeye devam etmesi için çözümler ve modeller oluşturmayı hedefleyen bir araştırma/geliştirme kooperatifidir. Kırsaldaki kadının konumunu güçlendirmek ve kırsalda kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Ortaklarının bilgi birikimleri ve mesleki deneyimlerini kullanarak üretici, tüketici, üniversite, sanayi ve kamu işbirliğini sağlayan, adil gelir paylaşımını önemseyen, şeffaf ve hesap verebilir bir örgütlenmedir. Nitelikli, destekleyici paydaşlarımızla her aşamada siz de bizlere destek olabilirsiniz.

Menü