fbpx

Hakkımızda

Farklı bir hikaye

Ege Üniversitesi’ndeki genç bir akademisyen, dayanıklı bir bitki olan keten lifinden sanayide kullanılabilecek kompozit üretme projesi geliştirir. Araştırır, soruşturur, koskoca Anadolu’da üretilen tek bir keten lifi bulamaz. Çaresiz Ukrayna’dan getirtir, çalışmalarına devam eder. Geliştirdiği dayanıklı kompozit ile Tubitak bursu kazanır, uluslararası yarışmalarda çeşitli ödüller alır.

Keten yetiştirme hayali

Ürünü geliştirmesi için daha çok lif gerekmektedir. Ancak, ithal edince hammadde pahalıya mal olmaktadır. Genç  akademisyen Burcu ile endüstri mühendisi mentoru Zeynep D., “Hammadde için Türkiye’de de keten ekip yetiştirebiliriz” hayalini kurarlar. İki başarılı kadın, bizim gibi düşünen insanlar bulalım diye yola çıkarlar ve bir çalışma modeli oluşturmak için araştırmaya başlarlar.

Öncü kadınlar

2018 yılı sonunda Endüstri Mühendisi Zeynep Derece öncülüğünde mühendis, avukat, akademisyen, iletişimci, öğretmen, ekonomist gibi farklı mesleklere sahip on kadın, yepyeni bir hikaye yazmak için biraraya gelir.

Anadolu topraklarında yüzyıllardır üretilen katma değeri çok yüksek endüstriyel bir bitki olan keteni her yönüyle araştırmaya başlarlar. Batı Karadeniz’de 70’li yıllara kadar keten üretimi yapılan bölgeler bulup, muhtarla, yerel halkla konuşurlar. Verimi yakalayamayan, ürününü satamayan köylünün, 70’li yıllardan sonra keten üretiminden uzaklaştığını öğrenirler. Tarlalar ekilmekten vazgeçilmiş, keten tezgahları, keten işleyen aletler çürümeye bırakılmıştır.

Öncü kadınlar, keten üretimini yeniden canlandırmak için kolları sıvarlar. İşte kooperatifin keten hikayesi bu adımla başlar. Kooperatif ismini de oluşturan “Tarımda kadim bilgiler, yeni fikirler” ana sloganları olur.

Araştırma-Geliştirme-Kalkınma

S.S. DÖNGÜ TARIMDA KADİM BİLGİLER YENİ FİKİRLER BİLİMSEL AR-GE KOOPERATİFİ, on kadının kurucu ortak olarak güçlerini birleştirip elele vermesiyle, İzmir’de 20 Aralık 2018 tarihinde resmen kuruldu.

Döngü Kooperatifi; kar amacı gütmeyen, tarımsal üretimin desteklenmesi ve güçlendirilmesi, köylünün topraklarını işlemeye devam etmesi için çözümler ve modeller oluşturmayı hedefleyen bir araştırma/geliştirme AR-GE kooperatifidir. Kırsaldaki kadının ve gençlerin konumunu güçlendirmeyi ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İşbirliği-Adil Gelir-Şeffaflık

Döngü Kooperatifi, yenilikçi projeleri ile, ortaklarının bilgi birikimleri ve mesleki deneyimlerini kullanarak üretici, tüketici, üniversite, sanayi ve kamu işbirliğini sağlamak için çaba göstermektedir. Adil gelir paylaşımını önemseyen Döngü Kooperatifi, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemektedir. Çevreye duyarlıdır. Teknoloji ve yenilikçi fikirleri tarıma uygularken kadim bilgiyi de kayda almaya önem verir.

Kalkınma modeli oluşturmak

Döngü, ketenin doğru ve yenilikçi yöntemlerle üretilip işlenmesini sağlamak için gerekli her konuda AR-GE çalışmaları yapmaktadır. Üretici ile kalıcı bir ortak çalışma oluşturmak hedefi ile özellikle gençleri ve kadınları destekleyici, gelir yaratıcı bir üretim modeli yaratmaya çalışmaktadır.

Keten tohumunun ve tohumdan elde edilen gıda ürünlerinin doğru tüketimini anlatmak ve keteni yaygınlaştırmak için bilinçlendirme çalışmaları da gerçekleştiren Döngü Kooperatifi, yerelde özgün bir kalkınma modeli oluşturarak, bu modeli başka bölgelere de aktarmak amacındadır. Bu yepyeni AR-GE kooperatif modelini geliştirip yaygınlaştırabilmek için kalıcı, her yerde uygulanabilen bir sistem geliştirme peşindedir.

Döngü Kooperatifi kurucu ortakları olarak en büyük hayalimiz:

  • Türkiye’de bir ilk olan AR-GE Kooperatifi Modelini geliştirip yaygınlaştırmak.
  • Sanayi ile üretici arasında bir arayüz olarak değer yaratmak.
  • Sağlıklı bir işletme zinciri oluşturup sürdürülebilir bir gelir kapısı aralamak.
  • Bu sayede keten ekilen bölgelerdeki gençlerin büyük kente göçünü azaltmak, kadınlarımıza ekonomik güç sağlamaktır.

Bunları başarabilirsek, tüm emeklerimizin karşılığını almış olacağız.

Ürünlerimiz artık Mağaza'da!

Menü